Privacyverklaring Wijzienje

Privacy staat voorop bij Wijzienje. Voor kandidaten, werknemers, relaties en bezoekers van de website. Je persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, volgens alle eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. Informatie die je vrijwillig aan ons geeft, gebruiken we in overeenstemming met ons privacybeleid.

Wie zijn wij

Wijzienje is onderdeel van de Public Support Groep B.V. (KvK 27350037) en is gevestigd aan de Heereweg 24-26, 2161 AG in Lisse. Samen met onze groepsmaatschappijen dragen we de verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerkingen zoals die in de AVG is omschreven.

Je technische informatie

Je kunt onze website bezoeken zonder dat je persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Zoals veel andere websites verzamelt onze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie. Dan gaat het bijvoorbeeld om:

 • het Internet Protocol (IP)- adres van je computer en Internet Service Provider;
 • de datum en tijd van toegang tot de website;
 • het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website;
 • het besturingssysteem dat je gebruikt;
 • de onderdelen en pagina’s van onze website die je bezoekt en de informatie die je bekijkt;
 • informatie over het type apparaat wat je gebruikt voor je bezoek aan de site;
 • de geo-locatie waar je je bevindt;
 • het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website.

Deze technische informatie gebruiken we voor het beheer van de website en systeembeheer. En om de website en het gebruik ervan te verbeteren. De gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Cookies

Cookies en webstatistieken geven ons inzicht in hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Cookies zijn bestanden die op je computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website worden deze cookies herkend. Wil je meer weten over onze cookieverklaring? Klik dan hier.

Wanneer verzamelen wij je persoonsgegevens?

Dat doen we vanaf het moment dat je die invult of achterlaat op onze website. We doen dit ook als je op andere wijze jezelf aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van je verzamelen als je deze op publieke middelen plaatst en daaruit blijkt dat je interesse hebt in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval vragen we je of je je bij ons in wilt schrijven. Dit doen we aan de hand van onze voorwaarden en met inachtneming van deze privacyverklaaring. Heb je geen interesse? Dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om je wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?

Voor de uitvoering van onze HR-diensten. Denk aan bemiddeling, uitzenden, detachering, Werving & Selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement. Je persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • je aanbiedingen te doen of te informeren over onze diensten en activiteiten. Met jouw gegevens stemmen we dit aanbod beter af op je wensen en kwaliteiten. Alleen als je je hiervoor hebt aangemeld (opt-in) benaderen we je. Dat kan geautomatiseerd of via een medewerker. We benaderen je dan voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die interessant voor je kunnen zijn;
 • je geschiktheid en beschikbaarheid te beoordelen voor vast of tijdelijk werk of een opdracht. Hierbij kunnen we gebruik maken van testresultaten, referentiechecks, social media (als dit relevant is voor de functie en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.;
 • een werknemers- of personeelsbemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor relevante administratie uit te voeren;
 • onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan het vanuit de overheid opgelegde doel om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 • een opdracht bij een opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst en die te kunnen onderhouden en nakomen;
 • Je persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen via trainingen, opleidingen en testen;
 • managementdoelen te behalen zoals managementinformatie, het verzorgen van interne controles, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • aan kwaliteitsdoeleinden zoals certificering te voldoen;
 • subsidies en premiekortingen en dergelijke aan te vragen;
 • wet- en regelgeving na te leven nadat we een werknemers- of personeelsbemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan. Dit geldt onder andere voor identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van je?

Om je onze diensten te kunnen verlenen hebben we een aantal gegevens van je nodig. Een deel ervan is verplicht. Daarnaast kunnen we je om extra informatie vragen om onze diensten beter te kunnen afstemmen op je wensen en kwaliteiten, of om aan specifieke vragen van of verplichtingen aan opdrachtgevers te voldoen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die je ons geeft.

Bij je inschrijving vragen we om documenten met persoonsgegevens, zoals je:

 • naam, adres en woonplaats, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • curriculum vitae, informatie over je opleiding en werkervaring;
 • gegevens over trainingen en opleidingen;
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • referenties, getuigschriften en andere gegevens die helpen om je geschiktheid te beoordelen;
 • pasfoto;
 • gegevens over je salaris.

Met wie kan Public Support/Wijzienje de gegevens van kandidaten delen?

We geven je persoonsgegevens door aan opdrachtgevers.

We verstrekken persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting, of als onderdeel van de overeenkomst die de opdrachtgever met je sluit, in overeenstemming met de doelen die bij “Waarom verzamelen we je persoonsgegevens?” genoemd staan.

We hebben de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat doorgegeven persoonsgegevens altijd adequaat worden beschermd.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Hoe lang Public Support/Wijzienje je gegevens bewaart is afhankelijk van wettelijke bewaartermijnen, en van je situatie:

Als je kandidaat bent en nog niet voor Public Support hebt gewerkt

Dan behouden we je bemiddelingsgegevens (cv, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) tot vier weken na het laatste contact, en met jouw toestemming tot maximaal één jaar. Ook krijg je jaarlijks een bericht dat je bij ons staat ingeschreven.

Als je niet meer bemiddeld wilt worden, kun je jezelf uitschrijven via de mail. Je wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door Public Support. Je persoonsgegevens zijn nog drie kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving (bij Werving & Selectie is deze periode 24 maanden in verband met claimrisico’s). In deze afgeschermde omgeving zijn je gegevens alleen onder strikte voorwaarden beschikbaar voor Public Support, overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van die termijnen verwijderen we je gegevens definitief.

Als je voor Public Support werkt of werkte

Dan zijn je persoonsgegevens tot twee jaar na je dienstverband beschikbaar.

Bepaalde gegevens blijven langer beschikbaar voor Public Support voor bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen.

Wil je dat we niet meer voor je bemiddelen? Stuur dan een mail naar info@publicsupport.nl. Hierna word je niet meer gekoppeld aan werkgevers of door ons benaderd. Na twee jaar archiveren we je gegevens in een afgeschermde omgeving. Ze zijn dan alleen nog onder strikte voorwaarden beschikbaar voor Public Support, volgens de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Als je een zakelijke relatie bent

Ook als je medewerker bent van een opdrachtgever, leverancier, verkoper, referent of andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden, gaan we nauwkeurig met je contactgegevens om. Public Support slaat persoonsgegevens op van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zakendoen

 1. Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten.
 2. Om een zakelijke relatie te onderhouden.
 3. Om een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We slaan onder andere namen, contactgegevens en functies van contactpersonen op.

Voor de doelen van onze zakenrelatie of ter bemiddeling, kunnen we deze persoonsgegevens delen met derden. Dan gaat het om:

 • andere mensen en afdelingen van Public Support;
 • sollicitanten of kandidaten;
 • zakenpartners
 • onderaannemers (zoals gegevensbewerkers) die namens ons diensten verlenen
 • in alle overige gevallen waarin Public Support hiertoe verplicht wordt, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

We kunnen persoonsgegevens doorgegeven buiten Nederland. Public Support heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat doorgegeven persoonsgegevens altijd adequaat worden beschermd.

Je rechten om je gegevens in te zien en te wijzigen

Voor kandidaten, ZZP’ers en zakelijke relaties:

Als je je eigen account hebt, heb je inzage in een groot deel van jouw geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen. Je cv aanpassen bijvoorbeeld, of je e-mailadres.

Wil je alle gegevens die we van je hebben verzameld inzien, wijzigen of verwijderen? Neem dan contact op met je contactpersoon bij Public Support.

Voor overige relaties:

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien en te wijzigen. Neem hiervoor contact op met je contactpersoon bij Public Support.

Beveiliging

Om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik, nemen we fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Alleen mensen met autorisatie hebben bijvoorbeeld toegang tot de gegevens. Als we gegevens aan gegevensbewerkers verstrekken die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leggen we vast dat zij de persoonsgegevens ook optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of datalek

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens door Public Support? Of vermoed je dat er sprake van een datalek is? Neem dan schriftelijk of per e-mail contact met ons op via: info@publicsupport.nl

Wijzigingen

Public Support kan dit Privacystatement van tijd tot tijd en om uiteenlopende redenen veranderen of aanvullen. De meest actuele versie vind je altijd op de website van Public Support.

Deze versie is opgesteld in Lisse op 21 november 2019.